sabato 16 agosto 2008

Napoleon XIV: 'They're coming to take me away'

krazy!

Nessun commento: